รายละเอียดสินค้าโอทอป

สับปะรดกะทิ

สับปะรดกะทิ
  • รหัสสินค้า : 770601-A003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

สับปะรดกะทิ (รหัสโอทอป 770600414906)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • ระดับดาว : (ปี 2552)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองกาสามัคคี

23/2 ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120

ติดต่อ :

โทร : 080-0230938

วันที่แก้ไข : 10 ก.พ. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองกาสามัคคี