รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำผึ้ง

น้ำผึ้ง
  • รหัสสินค้า : 510303-C002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำผึ้ง (รหัสโอทอป 510300064701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดลำพูน
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสุมาลีขิงชง

339 ทุ่งโป่ง หมู่ 2 ม่วงโตน-ท่าลี่ ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130

ติดต่อ : นางสุมาลี สุราใหม

โทร : 08-5621-7918

วันที่แก้ไข : 28 ก.ย. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มสุมาลีขิงชง