รายละเอียดสินค้าโอทอป

ปลาซิวแก้วตากแห้ง

ปลาซิวแก้วตากแห้ง
  • รหัสสินค้า : 530301-C002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ปลาซิวแก้วตากแห้ง (รหัสโอทอป 530300254701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากปลา (กลุ่มปลาซิวแก้ว)

37 ถ.ท่าเรือ หมู่ 9 ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110

ติดต่อ : นายประวิทย์ นะถา

โทร : 089-8391376

วันที่แก้ไข : 3 ต.ค. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากปลา (กลุ่มปลาซิวแก้ว)