รายละเอียดสินค้าโอทอป

สุรานาคาทอง

สุรานาคาทอง (รหัสโอทอป 530300204701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสหกรณ์การเกษตรสวนป่าท่าปลา

89/1 หมู่ 3 บ้านน้ำคอม ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53150

ติดต่อ : คุณลัพธ์ นะถา

โทร : 08 9494 8857

วันที่แก้ไข : 25 ม.ค. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มสหกรณ์การเกษตรสวนป่าท่าปลา