รายละเอียดสินค้าโอทอป

สุราสิงห์นาคา

สุราสิงห์นาคา (รหัสโอทอป 530300324901)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

สหกรณ์การเกษตรสวนป่าท่าปลา

30 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110

ติดต่อ :

โทร : 089-6713953

วันที่แก้ไข : 25 ม.ค. 2556