รายละเอียดสินค้าโอทอป

ตะกร้าจากป่านศรนรายณ์

ตะกร้าจากป่านศรนรายณ์

ตะกร้าจากป่านศรนรายณ์ (รหัสโอทอป 630200835201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดตาก
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มอาชีพเย็บหมวกใบลานใบตาลบ้านปากร้องห้วยจี้

67/1 ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120

ติดต่อ :

โทร : 087-8421726

วันที่แก้ไข : 24 ก.พ. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มอาชีพเย็บหมวกใบลานใบตาลบ้านปากร้องห้วยจี้