รายละเอียดสินค้าโอทอป

จักสานไม้ไผ่ (ตะแกรง)

จักสานไม้ไผ่ (ตะแกรง)

จักสานไม้ไผ่ (ตะแกรง)(รหัสโอทอป 630101365305)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดตาก
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนบ้านชบา

เลขที่ 75 หมู่ 2 บ้านชบา ต.ตลุกกลางทุ่ง อ.เมือง จ.ตาก

ติดต่อ :

โทร : 085-6011690

วันที่แก้ไข : 24 ก.พ. 2554

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนบ้านชบา