รายละเอียดสินค้าโอทอป

มะม่วงน้ำดอกไม้

มะม่วงน้ำดอกไม้
  • รหัสสินค้า : 241102-SC002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

มะม่วงน้ำดอกไม้ (รหัสโอทอป 241100405201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดฉะเชิงเทรา
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

สวนมะม่วง (นายสายันต์ โกมล)

39/4 พลับ หมู่ 1 ตำบลคลองเขื่อน กิ่งอำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

ติดต่อ : นายสายันต์ โกมล

โทร : 08-9483-0217

วันที่แก้ไข : 5 ต.ค. 2554

สินค้าโอทอป สวนมะม่วง (นายสายันต์ โกมล)