รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้ายกดอกลายน้ำไหล

ผ้ายกดอกลายน้ำไหล

ผ้ายกดอกลายน้ำไหล (รหัสโอทอป 551500034701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดน่าน
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

นวรัตน์ผ้ายกดอกลายน้ำไหล

31 หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 55130

ติดต่อ : นางนวรัตน์ อาศัยธ

โทร : 081-7655975

โทรสาร : 081-7655975

วันที่แก้ไข : 23 ก.ย. 2554

สินค้าโอทอป นวรัตน์ผ้ายกดอกลายน้ำไหล