รายละเอียดสินค้าโอทอป

กระท้อนสามรส

กระท้อนสามรส
  • รหัสสินค้า : 260308-E001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กระท้อนสามรส (รหัสโอทอป 260301115201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครนายก
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรป่าขะสามัคคี

188 หมู่ 12 ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110

ติดต่อ :

โทร : 081-0034039

วันที่แก้ไข : 10 ก.ย. 2554