รายละเอียดสินค้าโอทอป

แคบหมูไร้มัน

แคบหมูไร้มัน
  • รหัสสินค้า : 260304-B001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

แคบหมูไร้มัน (รหัสโอทอป 260301215301)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครนายก
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านตำบลอาษา

18 หมู่ที่ 1 บ้านเจ๊ก ตำบลอาษา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110

ติดต่อ : คุณปิ่นทอง พึ่งแก

โทร : 0 3732 3993

วันที่แก้ไข : 10 ต.ค. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านตำบลอาษา