รายละเอียดสินค้าโอทอป

บาตรพระเบญจรงค์

บาตรพระเบญจรงค์

บาตรพระเบญจรงค์ (รหัสโอทอป 740202035301)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดสมุทรสาคร
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มเป็นหนึ่ง

24/1 หุบศาลเจ้า หมู่ 1 เศรษฐกิจ 1 ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

ติดต่อ : นายมงคล เกตุแก้ว

โทร : 08-1944-9651, 08-3316-5463

วันที่แก้ไข : 5 เม.ย. 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มเป็นหนึ่ง