รายละเอียดสินค้าโอทอป

ชาอู่หลง เบอร์ 12

ชาอู่หลง เบอร์ 12

ชาอู่หลง เบอร์ 12 (รหัสโอทอป 570801465201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงราย
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ไร่ชาทีเชอร์ ที ออร์แกนิก ฟาร์ม

369 ม.7 ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150

ติดต่อ : นางขนิษฐา ศรีธิปัง

โทร : 08-6192-4724

อีเมล: Teacher_Ter@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 21 มี.ค. 2555

สินค้าโอทอป ไร่ชาทีเชอร์ ที ออร์แกนิก ฟาร์ม