รายละเอียดสินค้าโอทอป

มีดประสิทธิ์

มีดประสิทธิ์

มีดประสิทธิ์ (รหัสโอทอป 580500064701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

มีดประสิทธิ์

62/1 แม่ลาน้อย หมู่ 1 รุ่งโรจน์ ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 57120

ติดต่อ : นายประสิทธิ์ มณี

โทร : 0-5368-9403

วันที่แก้ไข : 21 มี.ค. 2555

สินค้าโอทอป มีดประสิทธิ์