รายละเอียดสินค้าโอทอป

มะขามจี๊ดจ๊าดอบเกลือ

มะขามจี๊ดจ๊าดอบเกลือ
  • รหัสสินค้า : 530503-D003
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

มะขามจี๊ดจ๊าดอบเกลือ (รหัสโอทอป 530500445301)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุตรดิตถ์
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเสี้ยว หมู่ 1

165 บ้านเสี้ยว หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 53160

ติดต่อ : นางทัชรีย์ ศรีคำ

โทร : 081-8355249

วันที่แก้ไข : 12 ก.ย. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเสี้ยว หมู่ 1