รายละเอียดสินค้าโอทอป

เก้าอี้นอนไม้ไผ่

เก้าอี้นอนไม้ไผ่

เก้าอี้นอนไม้ไผ่ (รหัสโอทอป 230400065301)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดตราด
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่

150 หมู่ 2 ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 23160

ติดต่อ : คุณปราโมทย์ พุทธเ

โทร : 08 6081 4176

วันที่แก้ไข : 10 ม.ค. 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่