รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำปลา

น้ำปลา
  • รหัสสินค้า : 230108-B001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำปลา (รหัสโอทอป 230300134901)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดตราด
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านประมง

1 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000

ติดต่อ :

โทร : 081-1553690

วันที่แก้ไข : 10 ม.ค. 2555