รายละเอียดสินค้าโอทอป

ข้าวขาวมะลิซ้อมมือ-ข้าวกล้อง

ข้าวขาวมะลิซ้อมมือ-ข้าวกล้อง
  • รหัสสินค้า : 260201-G001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ข้าวขาวมะลิซ้อมมือ-ข้าวกล้อง (รหัสโอทอป 260200445201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครนายก
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีดงแขวนพัฒนา

67 หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 26130

ติดต่อ :

โทร : 086-1682386

วันที่แก้ไข : 10 ม.ค. 2555