รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล้วยกวนกะทิสด

กล้วยกวนกะทิสด
  • รหัสสินค้า : 600115-D001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กล้วยกวนกะทิสด (รหัสโอทอป 600101444701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครสวรรค์
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยกวนกะทิสดแม่ลำจวน

210 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60240

ติดต่อ : นางลำจวน ชมชาติ

โทร : 086-5299828

วันที่แก้ไข : 23 ก.ย. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยกวนกะทิสดแม่ลำจวน