รายละเอียดสินค้าโอทอป

หมูฝอยกรอบ โกเนียร

หมูฝอยกรอบ โกเนียร
  • รหัสสินค้า : 600115-E001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

หมูฝอยกรอบ โกเนียร (รหัสโอทอป 600103475301)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครสวรรค์
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

หมูฝอยกรอบ โกเนียร

150 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60240

ติดต่อ :

โทร : 089-7916923

วันที่แก้ไข : 23 ก.ย. 2554

สินค้าโอทอป หมูฝอยกรอบ โกเนียร