รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าลายยกดอก

ผ้าลายยกดอก

ผ้าลายยกดอก (รหัสโอทอป 550500485301)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดน่าน
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าไทยลื้อบ้านเก็ต

97 เก็ต หมู่ 2 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120

ติดต่อ : นางศดานันท์ เนตรทิพย์

โทร : 08-1180-2964

อีเมล: jimasen-88@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 23 ก.ย. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าไทยลื้อบ้านเก็ต