รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าถักและปักมือ

ผ้าถักและปักมือ

ผ้าถักและปักมือ (รหัสโอทอป 560100264701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพะเยา
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ร้านสวีทโฮม

204 หมู่ 1 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

ติดต่อ : นางสุดา ธีรวณิชนั

โทร : 086-9208770, 054-431551

วันที่แก้ไข : 26 ก.ย. 2554

สินค้าโอทอป ร้านสวีทโฮม