รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าไหมลายลูกแก้ว

ผ้าไหมลายลูกแก้ว

ผ้าไหมลายลูกแก้ว (รหัสโอทอป 303000435303)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครราชสีมา
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าลายขิดบ้านหนองจาน

44 หนองจาน หมู่ 4 ต.หนองหว้า อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 30120

ติดต่อ : นางเนย เถียนนอก

โทร : 08-9948-5643

วันที่แก้ไข : 20 พ.ค 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าลายขิดบ้านหนองจาน