รายละเอียดสินค้าโอทอป

เครื่องดื่มน้ำลูกหม่อน

เครื่องดื่มน้ำลูกหม่อน

เครื่องดื่มน้ำลูกหม่อน (รหัสโอทอป 560100335301)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพะเยา
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่นายไวน์เนอรี่

189 หมู่ที่ 9 บ้านบุญโยง ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

ติดต่อ : คุณดลพร ธรรมชัยกุ

โทร : 08 13461908, 054 484397

โทรสาร : 054 484397

อีเมล: d_doungamorn@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 26 ก.ย. 2554

สินค้าโอทอป ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่นายไวน์เนอรี่