รายละเอียดสินค้าโอทอป

นมปรุงแต่งพลาสเจอร์ไรส์รสหวาน

นมปรุงแต่งพลาสเจอร์ไรส์รสหวาน
  • รหัสสินค้า : 302001-CA001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

นมปรุงแต่งพลาสเจอร์ไรส์รสหวาน (รหัสโอทอป 302000544902)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครราชสีมา
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด

402 หมู่ที่ 1 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140

ติดต่อ :

โทร : 0-4470-5121

วันที่แก้ไข : 24 พ.ค 2554

สินค้าโอทอป สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด