รายละเอียดสินค้าโอทอป

กุ้งจ่อม 3 รส

กุ้งจ่อม 3 รส
  • รหัสสินค้า : 310701-B002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กุ้งจ่อม 3 รส (รหัสโอทอป 310700944901)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดบุรีรัมย์
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

สาธรกุ้งจ่อม

105 ประโคนชัย หมู่ 3 อำนวยกิจ ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ติดต่อ : นางสาธร ลึกประโค

โทร : 0-4467-1003

วันที่แก้ไข : 25 พ.ค 2554

สินค้าโอทอป สาธรกุ้งจ่อม