รายละเอียดสินค้าโอทอป

ชาเขียวใบหม่อน

ชาเขียวใบหม่อน

ชาเขียวใบหม่อน (รหัสโอทอป 311600195201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดบุรีรัมย์
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาเขียวใบหม่อน

57 หมู่ 7 ตำบลบ้านตะโก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

ติดต่อ :

โทร : 089-6300796

วันที่แก้ไข : 26 พ.ค 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาเขียวใบหม่อน