รายละเอียดสินค้าโอทอป

เสื้อสตรี

เสื้อสตรี

เสื้อสตรี (รหัสโอทอป 500601715301)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเชียงใหม่
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

เสื้อสตรี

87 หมู่ที่ 2 ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150

ติดต่อ : นายธัญญาเทพ กันธะ

โทร : 081-0212175

อีเมล: Pim_Fai@hotmail.com

วันที่แก้ไข : 26 ก.ย. 2554

สินค้าโอทอป เสื้อสตรี