รายละเอียดสินค้าโอทอป

เสื้อคลุมกันหนาว

เสื้อคลุมกันหนาว

เสื้อคลุมกันหนาว (รหัสโอทอป 421000205301)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดเลย
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านวงวียน

226 หมู่ 3 ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 42180

ติดต่อ :

โทร : 084-8266926, 042 871307

วันที่แก้ไข : 27 พ.ค 2554

สินค้าโอทอป วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านวงวียน