รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าไหมมัดหมี่ข้อ

ผ้าไหมมัดหมี่ข้อ

ผ้าไหมมัดหมี่ข้อ (รหัสโอทอป 452000145301)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าบ้านวังทอง

67 วังทอง หมู่ 5 ตำบลบึงงาม กิ่งอำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 45170

ติดต่อ : นางผ่องศรี สุดาน

โทร : 08-9826-9741

วันที่แก้ไข : 31 พ.ค 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าบ้านวังทอง