รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำพริกปลาย่าง

น้ำพริกปลาย่าง
  • รหัสสินค้า : 450307-B002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำพริกปลาย่าง (รหัสโอทอป 450300395303)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนทัน

40 โนนทัน หมู่ 4 ตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 45190

ติดต่อ : นางวรรณดี เขียว

โทร : 08-7231-0429

วันที่แก้ไข : 31 พ.ค 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนทัน