รายละเอียดสินค้าโอทอป

ปลาร้าปลาดูทอดสมุนไพร

ปลาร้าปลาดูทอดสมุนไพร
  • รหัสสินค้า : 260201-B001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

ปลาร้าปลาดูทอดสมุนไพร (รหัสโอทอป 260201005301)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครนายก
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีแม่บ้านเกษตรกรเกาะหวาย

43 หมู่ 1 ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130

ติดต่อ : คุณบัวรมย์ ศรีใส

โทร : 037 399844

วันที่แก้ไข : 10 ม.ค. 2555

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีแม่บ้านเกษตรกรเกาะหวาย