รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าคลุมเตียง

ผ้าคลุมเตียง

ผ้าคลุมเตียง (รหัสโอทอป 540103545301)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแพร่
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

รัตน์มณีผ้าคลุมเตียง

1/2 ต้นไคร้ หมู่ 5 ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

ติดต่อ : นางรัตน์มณี แก้วกุณฑล

โทร : 093-3106006

วันที่แก้ไข : 27 ก.ย. 2554

สินค้าโอทอป รัตน์มณีผ้าคลุมเตียง