รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำลูกยอตราน้ำหล่าย

น้ำลูกยอตราน้ำหล่าย

น้ำลูกยอตราน้ำหล่าย (รหัสโอทอป 540101855301)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแพร่
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มชีวภาพแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร

29 กาซ้องเหนือ หมู่ 4 เทศบาล 1 ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000

ติดต่อ : นางปัณณพัฒน์ แก้วมูล

โทร : 086 1151404, 054 646151

วันที่แก้ไข : 27 ก.ย. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มชีวภาพแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร