รายละเอียดสินค้าโอทอป

สุราสาโท

สุราสาโท (รหัสโอทอป 331500014701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดศรีสะเกษ
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำเกลี้ยงสาโท

16/1 หมู่ 9 ตำบลรุ่งระวี อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 33130

ติดต่อ : คุณบุญถิน ศรีอินท

โทร : 08 6248 6169

วันที่แก้ไข : 25 ม.ค. 2556

สินค้าโอทอป กลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำเกลี้ยงสาโท