รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำมันงา อโรมาตระไคร้ภูเขา

น้ำมันงา อโรมาตระไคร้ภูเขา

น้ำมันงา อโรมาตระไคร้ภูเขา (รหัสโอทอป 580101455202)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรระดับชุมชนที่ 5

109/1 ห้วยโป่ง หมู่ 1 ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000

ติดต่อ : นางดวงพร สืบสายอ่

โทร : 081-9609355, 081-9609399

โทรสาร : 053 060031

วันที่แก้ไข : 27 ก.ย. 2554

สินค้าโอทอป ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรระดับชุมชนที่ 5