รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าทอละว้า

ผ้าทอละว้า

ผ้าทอละว้า (รหัสโอทอป 580500184701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าบ้านสันติสุข

49 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58120

ติดต่อ :

โทร : 081-7960043

วันที่แก้ไข : 27 ก.ย. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าบ้านสันติสุข