รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำลูกยอผสมน้ำผึ้ง

น้ำลูกยอผสมน้ำผึ้ง

น้ำลูกยอผสมน้ำผึ้ง (รหัสโอทอป 332100835301)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดศรีสะเกษ
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มน้ำลุกยอผสมน้ำผึ้งแม่บ้านเสียวใหม่พัฒนา

32 หมู่ที่ 16 ตำบลเสียว กิ่งอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อ :

โทร : 092-4439102

วันที่แก้ไข : 16 มิ.ย 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มน้ำลุกยอผสมน้ำผึ้งแม่บ้านเสียวใหม่พัฒนา