รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าขาวม้าเชิงขิต

ผ้าขาวม้าเชิงขิต

ผ้าขาวม้าเชิงขิต (รหัสโอทอป 450700694701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแพรฝ้ายโพนทอง

8 หมู่ 13 บ้านโนนศึกษา ตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110

ติดต่อ : คุณวงวาส ไชยนาแพง

โทร : 08 9038 0686 , 0 4353 4376

วันที่แก้ไข : 2 มิ.ย 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มแพรฝ้ายโพนทอง