รายละเอียดสินค้าโอทอป

ทอผ้าขาวม้า

ทอผ้าขาวม้า

ทอผ้าขาวม้า (รหัสโอทอป 45100044520)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดร้อยเอ็ด
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าขาวม้า

28 ขวาว หมู่ 9 ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120

ติดต่อ : นางมาลา วงศ์จันท

โทร : 08-5924-1495

วันที่แก้ไข : 2 มิ.ย 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าขาวม้า