รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าขาวลายลูกแก้ว (ตัดเสื้อ)

ผ้าขาวลายลูกแก้ว (ตัดเสื้อ)

ผ้าขาวลายลูกแก้ว (ตัดเสื้อ) (รหัสโอทอป 370701295201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอำนาจเจริญ
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มทอผ้าไหม หมู่ 8 ต.เปือย

68 หมู่ที่ 8 ตำบลเปือย อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

ติดต่อ :

โทร : 08 6653 1356

วันที่แก้ไข : 30 มิ.ย 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มทอผ้าไหม หมู่ 8 ต.เปือย