รายละเอียดสินค้าโอทอป

ขนมเปี๊ยะไส้ฟักถั่วไข่เค็ม

ขนมเปี๊ยะไส้ฟักถั่วไข่เค็ม

ขนมเปี๊ยะไส้ฟักถั่วไข่เค็ม (รหัสโอทอป 920600845303)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดตรัง
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ร้านเต้าส้อเจ้ดา

136/2 ไสห้าง หมู่ 2 เพชรเกษม ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130

ติดต่อ : นางดรุณี ดำคง

โทร : 08-9073-8475, 0-7557-7228

วันที่แก้ไข : 11 ก.ค 2554

สินค้าโอทอป ร้านเต้าส้อเจ้ดา