รายละเอียดสินค้าโอทอป

ไวน์แดงผลหม่อน

ไวน์แดงผลหม่อน

ไวน์แดงผลหม่อน (รหัสโอทอป 342401294901)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอุบลราชธานี
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มเกษตรกรทำนาดอนมดแดง

18 หมู่ 13 บ้านโนนงาม ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

ติดต่อ : คุณยอดแมน ศิริแพท

โทร : 08 5766 9465

วันที่แก้ไข : 21 ธ.ค. 2558

สินค้าโอทอป กลุ่มเกษตรกรทำนาดอนมดแดง