รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำจิ้มสุกี้จี๊ดจ๊าด

น้ำจิ้มสุกี้จี๊ดจ๊าด
  • รหัสสินค้า : 220106-SE002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำจิ้มสุกี้จี๊ดจ๊าด (รหัสโอทอป 220100875201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดจันทบุรี
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มน้ำจิ้มสุกี้จี๊ดจ๊าด

36/6 หมู่ 4 ถนนรักศักดิ์ชมูล ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

ติดต่อ : คุณจำรัส สัมฤทธิ์

โทร : 08 1577 3865

วันที่แก้ไข : 5 ต.ค. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มน้ำจิ้มสุกี้จี๊ดจ๊าด