รายละเอียดสินค้าโอทอป

แปรรูปปลาร้าหยอง

แปรรูปปลาร้าหยอง
  • รหัสสินค้า : 260106-E002
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

แปรรูปปลาร้าหยอง (รหัสโอทอป 260101065201)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครนายก
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแปรรูปปลา

63 หมู่ 5 ตำบลดอนยอ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000

ติดต่อ : นางสมพร บุญจันทร

โทร : 08-7133-3697

วันที่แก้ไข : 10 ต.ค. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มแปรรูปปลา