รายละเอียดสินค้าโอทอป

กล้วยฉาบ

กล้วยฉาบ
  • รหัสสินค้า : 260111-D004
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

กล้วยฉาบ (รหัสโอทอป 260101095203)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดนครนายก
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มสตรีบ้านคลองสีเสียด

6 หมู่ 8 บ้านคลองสีเสียด ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000

ติดต่อ : คุณอรุณ สมาน

โทร : 08 6028 8332

วันที่แก้ไข : 10 ต.ค. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มสตรีบ้านคลองสีเสียด