รายละเอียดสินค้าโอทอป

ชากฤษณาเพื่อสุขภาพ

ชากฤษณาเพื่อสุขภาพ

ชากฤษณาเพื่อสุขภาพ (รหัสโอทอป 930200465202)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพัทลุง
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

ก้อเดชชากฤษณาเพื่อสุขภาพ

41 หมู่ที่ 8ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 93000

ติดต่อ : นายก้อเดช เส็มหมา

โทร : 08 9879 2246

วันที่แก้ไข : 21 ก.ค 2554

สินค้าโอทอป ก้อเดชชากฤษณาเพื่อสุขภาพ