รายละเอียดสินค้าโอทอป

สุรากลั่นชุมชนพัทลุงตาลเดี่ยว

สุรากลั่นชุมชนพัทลุงตาลเดี่ยว (รหัสโอทอป 931100495301)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดพัทลุง
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

วิสาหกิจชุมชนทุ่งยวนสัมพันธ์

6 หมู่ที่ 6 ตำบลชุมพล กิ่งอำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

ติดต่อ :

โทร : 08 1738 6142

วันที่แก้ไข : 25 ม.ค. 2556