รายละเอียดสินค้าโอทอป

ผ้าปะลางิง

ผ้าปะลางิง

ผ้าปะลางิง (รหัสโอทอป 950100244701)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดยะลา
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มศรียะลาบาติก

24 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000

ติดต่อ : คุณปิยะ สุวรรณพฤกษ์

โทร : 084 1652312

วันที่แก้ไข : 26 ก.ค 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มศรียะลาบาติก