รายละเอียดสินค้าโอทอป

น้ำพริกนรกปลาย่าง

น้ำพริกนรกปลาย่าง
  • รหัสสินค้า : 150308-B001
  • ประเภทผลิตภัณฑ์ : .

น้ำพริกนรกปลาย่าง (รหัสโอทอป 150300195302)

  • ขนาด : 0.00 X 0.00 X 0.00 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก :0.00 กรัม
  • สินค้าจากจังหวัด : จังหวัดอ่างทอง
  • ระดับดาว : (ปี 2553)
- บาท

สถานที่จัดจำหน่าย

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพิจารณ์โสภณ

24 หมู่ 8 ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130

ติดต่อ :

โทร : 085 5085395

วันที่แก้ไข : 18 ต.ค. 2554

สินค้าโอทอป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพิจารณ์โสภณ